Sound branding och ljudlogotyper

Postat av under Varumärke.

Audra in Wave Cave av Austin Robert Dickson Sound branding eller audio branding och ljudlogotyper är en marknadsföringsmetod som används allt mer och mer av företag idag för att på ett smart sätt få konsumenten att minnas ett reklambudskap. En ljudlogotyp fungerar bra för att människan minns ljud och melodier bra och hjärnan fungerar på… Read more »

Produkt i fokus: Absolut vodka

Postat av under Varumärke.

Absolut vodka grundades redan 1879 i Åhus av Lars olsson Smith med namnet ”Tiodubbelt renadt brännvin”. Namnet byttes sedan till ”Absolut rent brännvin” av Smith för att marknadsföra sin förbättrade produkt som såldes till ett lägre pris än det Stockholmska monopolets produkt precis utanför stadsgränsen. Absolut rent brännvin blev en framgång hemma i Sverige. Lagom… Read more »

Shock advertising: Är det värt att använda?

Postat av under Varumärke.

Shock Shock Horror av Jeremy Brooks För att en reklamkampanj ska lyckas behöver man på ett framgångsrikt sätt nå fram till konsumenten. Målet är att fånga den första uppmärksamheten, göra betraktaren intresserad och, behålla uppmärksamheten tills hela budskapet är mottaget. Efter detta ska förhoppningsvis ett behov har väckts vilket leder till konsumtion. Detta är svårt… Read more »

7 intressanta ompositioneringar av varumärken

Postat av under Varumärke.

När det inte riktigt går som det är tänkt för ett företag kan det vara dags att tänka över om varumärket sänder ut de bästa signalerna möjligt. Här är sju exempel på hur några stora företag har valt att lösa problemet genom olika sorters ompositionering både fysiskt och mentalt…   Scan: Från ravaruproducent till spridare… Read more »

När en ny grafisk profil blir ett steg bakåt

Postat av under Varumärke.

Den grafiska profilen är en av de avgörande faktorerna för om en produkt lyckas sälja eller inte. Färgerna och typografin ska förmedla det som varumärket står för och det som konsumenten vill uppnå med sitt köp. När det är dags för den grafiska profilen att uppdateras är det viktigt att inte förändra den allt för… Read more »